Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


03. Szatmári képzőművészek

Flórián György

                                               

A Szatmár megyei Józsefházán született 1894–ben. Nagybányán Thorma János tanítványa volt, a szabadiskola, festőkolónia tagjai között szerepel a neve.

 

Fodor Kálmán

                                               

(1929–1980)  A Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia abszolvense, a Petrozsényi Művésztelep tagja, vezetője, később Sárközujlakon rajztanár. A hetvenes évektől hazaköltözött Sárközre, rendszeresen részt vett a szatmári művészek közös kiállításain, egyéni kiállításokat rendezett.

 

Foerk Ernő

                                               

(1863–1934) Építész, tanár, a historizmus jelentős képviselője Magyarországon, Steindl Imre asszisztense volt Budapesten. Nevéhez fűződik a krasznabélteki, szaniszlói római katolikus templom bővítése, átalakítása, valamint a szatmárnémeti püspöki kápolna belső terének kialakítása, díszítése stb.

 

Fogarassyné Fejes Mária

 

A Szamos 1921. január 9-i tudósítása szerint a szatmárnémeti Nőegylet tárlatán iparművészeti munkákkal jelentkezett

 

Friedl János

                                               

A XIX. század első felében tevékenykedett, mint építész. 1845–ben Szatmár kaszinót és színházat terveztetett vele a város főterére. A színházat a 19. sz. végén, a kaszinót a 20. század hetvenes éveiben bontották le.

 

Fülöp Elemér

                                               

(1882–1946) Szatmárnémetiben született, Budapesten volt ipariskolai tanár. Szoborportrékat, kisplasztikákat készített, az ő műve Blaha Lujza síremléke Budapesten.

 

Gaál Ignác

                                               

(1810 k.– 1880 k.) Szatmárnémetiben született, Bécsben tanult. Szatmáron, majd 1845–től Pesten dolgozott. Elsősorban csendéleteket festett. Ismert tanítványa Berky Ferenc szatmári festőművész volt.

 

Galea Mihaela

                                               

(sz. 1977) Szatmárnémetiben végezte a tanítóképző–rajz szakot a Vasile Goldiş Egyetem szatmári tagozatán. Post mortem részt vett a szatmári művészek 2003-as őszi tárlatán.

 

Galgóczy Endre

 

Festőművész, a nagybányai szabadiskolában tanult. Nagymajtényban (Templom és iskola, 1930) és a püspöki palotában (Szent József álma) vannak festményei.

 

Gerenday Antal

                                               

(1818-1887) Szobrászművész volt Budapesten, a Kerepesi út végén sírkőtelepet tartott fenn. Ő a szerzője az 1864–ben, Szatmáron felállított első Kölcsey–szobornak. A szobor talapzata (ez maradt meg belőle) a szatmári Művészeti Múzeum udvarán tekinthető meg.

 

Gergely Erika

           

Rajztanár volt Sárközújlakon, festőművész. A kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, a szatmári művészek több csoportos kiállításán szerepelt a munkáival, egyéni kiállítást rendezett a nyolcvanas években Szatmáron.

 

Gergely Zoltán

                                                 

(sz. 1973) Szobrászművész Kolozsváron, Gergely István kolozsvári szobrász unokaöccse. Kolozsváron végezte a művészeti akadémiát, a szatmári Szent Erzsébet szobor, illetve az erdődi Bakócz Tamás mellszobor alkotója megyénkben.

 

Gheorghiade Maria

                                               

(1948-2012) Díszlet– és kosztümtervező a szatmári Északi Színházban, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Az utóbbi évtizedekben részt vett a szatmári művészek csoportos kiállításain.

 

Gnándt István

                                               

(sz. 1952) Rajztanár, grafikusművész a hetvenes, nyolcvanas években, Nagykárolyban, a Temesvári Egyetem képzőművészeti tagozatának abszolvense. Rendszeresen részt vett a szatmári művészek csoportos kiállításain, egyéni tárlatokat rendezett. Jelenleg Németországban él, de ennek ellenére szerepel szatmári kiállításokon, Nagykárolyban, Mátészalkán stb. egyéni kiállítást rendezett.

 

Golban Adrian

                                               

(sz. 1968) a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, szobrász. A kilencvenes évektől kapcsolódott be a szatmári képzőművészeti életbe, munkáival szerepelt néhány csoportos kiállításon, egyéni tárlatot rendezett.

 

Goschi Mátyás

 

(1888-1964) Szatmári építész, a háború utáni években egy ideig a város polgármestere volt. Ő tervezte többek között a kisdengelegi római katolikus templomot (1943) és számos szatmári középületet. Nagy szerepet vállalt az 1944 őszén lebombázott város újjáépítésében.

 

Gozman Ioan

                                               

(1948-2011) Rajztanár, festőművész Avasfelsőfaluban, a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. A Szatmár megyei tárlatok rendszeres szereplője, az avasi képzőművészeti csoport aktív tagja.

 

Góth Móric

                                               

(1873–1933) A Szatmár megyei Avasfelsőfaluban született. Bécsben, Párizsban tanult, Amszterdamban halt meg. Szatmári tevékenysége idején elsősorban arcképeket festett, Hérman Mihályról és Böszörményi Károlyról készített portréi a szatmári Művészeti Múzeum tulajdonában vannak.

 

Görgényi Gabriella

                                               

(sz. 1947) Grafikusművész, díszlettervező a hetvenes, nyolcvanas években Szatmáron, a Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. Jelenleg Magyarországon él.

 

Grigorescu Mihaela

                                               

A hetvenes években díszlettervezőként dolgozott a szatmári Északi Színházban. Néhány festménnyel, grafikával szerepelt közös szatmári tárlatokon.

 

Günthner Tibor

(sz. 1955) Szatmári műépítész, RMDSZ szenátor, az ő tervei alapján készült többek között a nagykárolyi Fatimai Szűz Mária templom 1996-ban.

 

György Albert

                                               

(sz. 1949) Rajztanár, szobrászművész a hetvenes, nyolcvanas években, Szatmárnémetiben, a Bukaresti Művészeti Akadémia abszolvense. Rendszeresen részt vett a szatmárnémeti csoportos tárlatokon, egyéni kiállításokat rendezett. Jelenleg Svájcban él.

 

Haiduc Aurel

                                               

(1917–1970) A Szatmár megyei Trip faluban született. 1950–1970 között a bukaresti Művészeti Akadémia tanára, festőművész Jelentős a módszertani tevékenysége, több általános iskolai rajztankönyv szerzője volt.

 

Haller György

                                               

(1883–1934) A Szatmár megyei Mezőterem községben született, Budapesten volt rajztanár. Elsősorban tájképeket festett.

 

Haller József

                                               

(sz. 1935) Szatmárnémetiben született, a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia végzettje. Szobrász– és grafikusművészként tevékenykedik Marosvásárhelyen.

 

Harausz Jenő

                                               

(sz. 1943) Rajztanár, a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense, fotó- és festőművész Szatmáron. A hatvanas évektől részt vett a szatmári művészek, rajztanárok néhány csoportos tárlatán.

 

Hatvani Béla

                                               

(1878–1920 k.) Szatmárnémetiben született, a budapesti mintarajziskolában tanult. Elsősorban tájképeket és zsánerképeket festett. A Szamos 1919. október 31-i cikke (Séta a strandfürdő kiállításán) arról tudósít, hogy itt Hatvani hangulatos Szamos partrészletet állított ki. Az 1921-es szatmári tárlaton is részt vett, de itt már néhai Hatvani Bélaként említik a tárlat szórólapján.

 

Haţeganu Ovidiu                  

(sz. 1956) a Szatmár megyei Iegherişte faluban született. A Nagybányai Egyetem képzőművészeti tagozatának a hallgatója volt. Munkáival szerepelt néhány szatmári csoportos kiállításon.

 

Herczeg Edward

 

(sz. 1982) a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem abszolvense, a szatmári művészek csoportos tárlatain szerepelt néhány munkával.

 

Hild József

                                               

(1789–1867) Európai hírű magyarországi építész, a klasszicizmus jeles képviselője, az egri Székesegyház, az esztergomi Bazilika tervezője. Az ő tervei alapján épült a szatmári Székesegyház az 1966-os budapesti kiadású Művészeti Lexikon adatai szerint.

 

Hiripi Zsuzsánna

(sz. 1939) Keramikus, a szatmári Népművészeti Iskolában tanult. Számos tárlatot rendezett az utóbbi évtizedekben, legutóbb 2011-ban volt egyéni kiállítása.

 

Hofrichter János

 

A kökényesedi templom oltárképét (Szent Imre) készítette Budapesten, 1879-ben

 

Holzhamer, Theodor

 

Szatmár megyében, Lázáriban található egy kiváló minőségű, de rossz állapotú barokk festmény, amelyet ő készített 1770 körül. A kép témája: Mária látogatása Erzsébetnél.

 

Hölzel Albin

 

(1869-1941) Osztrák származású szobrászművész, a Kálvária-templom főoltárának és nagy valószínűséggel a kapuzat domborművének a szerzője. A munka elvégzésére Szatmáron telepedett le, nyolc hónapig dolgozott itt, a ma is látható, felújított oltárt 1910. április 21-én szentelték fel.

 

Jakobey Károly

                                               

(1825–1891) Festőművész. Pesten és Bécsben tanult, arcképeket és oltárképeket festett. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében számos alkotása található Szinérváralján, Mezőpetriben stb. Ezek jórészt klasszikus festmények módosított másolatai.

 

Jakobovits Miklós

 

(1936-2012) Nagyváradi többszörösen kitüntetett festőművész, a Barabás Miklós Céh elnöke, művészeti író, muzeológus. Több festményt restaurált Nagykárolyban, Erdődön, Máramarosszigeten a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

 

Jendrassik Jenő

                                               

(1860–1919) Münchenben tanult festészetet, Benczúr Gyula és Lotz Károly tanítványa volt, főleg életképeket és gyermekportrékat festett. Anyósának, Sváby Zsigmondnénak a birtokán, a Szatmár megyei Kökényesden halt meg, itt van eltemetve. (Szamos, 1919. december 28.)

 

Jenser Mihály

                                               

(1861–1940) Festőművész. Bécsben tanult, majd Nagykárolyban rajztanárként működött. Elsősorban arcképeket festett.

 

Ion D. Ion                              

 

(sz. 1944) Festőművész, templomfestő, a Szatmár megyei Avasfelsőfaluban él. Rendszeres szereplője a szatmári művészek csoportos kiállításainak, több egyéni kiállítást rendezett, az avasi képzőművészeti csoport aktív tagja.

 

Jordan Ferenc

 

(XIX. sz. második fele) Piarista pap, tanár, Sipos Ferenc feljegyzései szerint ő tervezte a Szaniszlón a római katolikus templom teraszos részét valamint a csomaközi római katolikus templomot. Németi János adatai szerint: Negyven éven át rajztanár Nagykárolyban, a grófok támogatásával rajziskolát alapított, ennek felszerelése az 1887-es tűzvész alkalmával elpusztult.  Fiai dr. Jordán Ferenc orvos és dr. Jordán Károly szaniszlói plébános alapítványt tettek emlékére, amelyből tehetséges fiatalokat támogattak.

 

Juhos László

                                               

(sz. 1950) a hetvenes években több Szatmár megyei tárlaton szerepelt a munkáival, művészeti tanulmányokat Kolozsváron és Budapesten folytatott. Jelenleg Magyarországon él.

 

Kargham (?)

 

A nevet Sipos Ferenc kéziratos könyvében találtam, a feljegyzés szerint ő készítette 1862-ben a mezőteremi római katolikus templom oltárképét: Golgota. Nem hagyományos oltárképről van szó, hiszen téglalap alakú.

 

Kászonyi Edgár

 

(1900-1976) Festőművész, a nagybányai szabadiskola tagja, az egyházmegyében Nagysomkúton falfestményeket, Barlafaluban oltárképeket készített.

 

Kessler, Joseph

 

(1826-1887) Bécsi festő, a csanálosi templom számára több képet készített, ezeket jelenleg Szatmáron, a püspöki képtárban őrzik.

 

Király Gabriela Luciana

 

(sz. 1980) Festőművész, tanár. A Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem abszolvense, a szatmári képzőművészek csoportos tárlatain szerepelt festményeivel, egyéni kiállításokat rendezett. Lakatos Pál szobrászművész unokahúga.

 

Kiss Béla

                                               

(sz. 1942) Festőművész, tanár a hetvenes években, Szatmárnémetiben, a Bukaresti Művészeti Akadémia abszolvense. Több megyei tárlaton szerepelt munkáival, jelenleg Sepsiszentgyörgyön él.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

josipovits geza - kvar jona izrael

Kedves Sandor,nagyon alapos es korultekinto munkat vegeztel a szatmari muveszek osszeirasaban.Elvezettel bongesztem a kollegakat.Biztos nagyon nehez a teljessegre torekedni es talan ez az oka,hogy nehany emberrol megfeledkeztel.Mintpeldaul Budahazi Tibor festomuvesz baratomrol,jomagamrol ,Tarczy Istvanrol es Vasarhelyi Antal grafikusrol.En,ha elfelejtetted volna,1973 tol 1989ig amig eljottem az orszagbol minden megyei tarlaton reszt vettem a szobraimmal.Ha ugy latod jonak,potold ezt a kis hianyossagot.Ezuttal koszonom a szerintem nagyon fontos munkat es kivanok Boldog Uj Evetes tovabbi munkakedvet.

 Facebook

Levelezőlista


Archívum

Naptár
<< Április >>
<< 2018 >>
Ke Sze Csü Szo Va
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Statisztika

Online: 4
Összes: 323564
Hónap: 2477
Nap: 85